4 Response to "Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran - Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes Di Pulau Pinang"

 1. Pengunaan komputer dalam P&P pada masa sekarang amat penting terutama bagi kakitangan awam khususnya guru.Kajian ini menunjukan tiada perbezaan bagi lelaki dan perempuan dalam memiliki ilmu teknologi. Komputer boleh memngukuhkan lagi ingatan pelajar terhadap pembelajaran. Guru perlu manambah kemahiran dalam bidang komputer bagi membolehkan guru mengaplikasikan dalam P&P dengan berkesan.

   

 2. Sememangnya pengunaan komputer dalam P&P kini... amat penting kepada guru.Kajian ini menunjukan tiada perbezaan bagi lelaki dan perempuan dalam memiliki pengetahuan tentang ilmu teknologi. Penggunaan komputer boleh mengukuhkan lagi ingatan pelajar terhadap pembelajaran. Guru perlu manambah kemahiran dan pengetahuan dalam bidang komputer bagi membolehkan guru mengaplikasikan dalam P&P dengan berkesan lagi. Guru juga perlu lebih peka terhadap perubahan yang berlaku dalam teknologi dan sumbangannya terhadap pendidikan...

   

 3. Arus perkembangan teknologi semakin pesat melanda dewasa ini.Dalam profesion perguruan,kemahiran penggunaan teknologi terkini amat dituntut sebagai kemudahan dan mencapai keberbesanan yang optimum dalam setiap proses p&p>.Disamping kemahiran guru yang tinggi dalam bidang ini,ia juga memerlukan kepada rantaian pengetahuan isi kandungan yang mantap.Sebagai contoh,Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBBK) amat wajar dipraktikkan selaras dengan kemajuan teknologi kini.

   

 4. Salam….

  Pada pandangan saya, keadaan semasa memerlukan semua guru melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran menggunakan komputer agar boleh menjadi pendorong kepada pelajar-pelajar dalam program diterasi komputer. Oleh yang demikian, tahap kemahiran komputer di kalangan guru-guru perlu dipertingkatkan melalui kursus-kursus yang sesuai mengikut tahap penguasaaan masing-masing. Guru yang berkemahiran akan dapat menggunakan komputer dengan yakin dan dapat menggunakan komputer dengan lebih kreatif untuk meningkatkan pengalaman pengajaran dan memindahkan pandangan ini kepada pelajar.

   

Post a Comment