Ahlan Wa Sahlan

Posted by Akmanizam bin Mat Jusoh @ Abdullah On 6:18 PM
Ahlan wa sahlan ke blog yang dibangunkan sebagai salah satu tugasan Diploma Pendidikan untuk kursus Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan.

Kursus ini di bawah bimbingan dan tunjuk ajar:

En. Hasnan Hassan
Bidang Pengajian Pendidikan
College of Arts and Sciences (CAS)
Universiti Utara Malaysia.

e.mel :
nan1184@uum.edu.my
no tel : 013-4400271
blog :
http://myclassyik.blogspot.com/